ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی...

...یادمه یه جایی حدیثی از وجود نازنین حضرت مهدی (عج) خوندم که مضمونش این بود: "من در یک شبانه روز صد بار به شما شیعیانم نگاه میکنم و به شما توجه دارم." با خودم حساب کردم دیدم یعنی هر یک ربع به یک ربع؛

با خودم گفتم: عجب، اون آقایی که همیشه میگیم "آقاجون یه نگاهی هم به ما کن" روزی صد بار به ما نگاه میکنه؛ وخدا میدونه که باهربار نگاه کردنش به ما، دلش...

به خودم اومدم، احساس شرمی تمام وجودم را فراگرفت، نا خود آگاه سرم را انداختم پایین و در درون خودم نهیب زدم " تو چقدر به فکر آقایی؟" و بعدش یادم افتاد از یه حدیث دیگه ای از وجود مبارک حضرت که فرموده بودند:" ما کی از مراعات حال شما کوتاهی کرده ایم؟" و بار دیگر هاتفی که در درون من ندا میداد:" تو برای امام زمانت چه کار کرده ای ؟"

"نشریه ی میثاق شهدا"

/ 1 نظر / 14 بازدید