دلتنگی از جنس غروب جمعه ...

دلــ م

برایـــ ت

تنگ می شود،

به قدر تمام دلتنگی ای

که در دل قطره های باران نهفته ست...

الهی

لا تجعله آخر العهد من صیامی لشهر رمضان

و اعوذ بک

ان یطلع الفجر هذه اللیلة

الّا و قد غفرت لی ...

/ 0 نظر / 65 بازدید