عالم اگر بر هم رود، عشق تو را بادا بقا ...

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هر اذانی که می وزد

پنجره ها باز می شوند

یاد تو کوران می کند ...

-----------------------------------------------------------------------

تمام ماجرای من برای تو ، سه واژه شد!

مــ ن و ... شب و ... هوای تـــــــو  ... تــــو ... تو... 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید