ابو حمزه

اللهم

اِنّی اَجدُ سُبُلَ المطالبِ

الیکَ

مُشرَعَة...

 

واَعلَمُ...

 

اَنَّ الرّاحلَ

الیکَ

قریبُ المَسافَة...

 

خدایا

من همه راه های مقاصد را

به ســــوی تو

باز می بینم

 

و به خوبی می دانم...

 

کوچ کننده ی

به درگاهت

راهش نزدیک است...

 

 

 

 

کسی که راه تو در پیش گرفت، زود به تو میرسد

و فقط این راه برای کسانی است که کوچ کرده اند و "مهاجر" هستند،

نه "مسافر" .

رفته اند که بروند، نه اینکه دوباره بازگردند . (استاد صفایی)

 

 

خدایا !                                                             

سبک آمده ام و با دستهای تهی؛ سنگین بازم گردان .   

خدایا !                                                              

سنگین آمده ام و با کوله باری از گناه؛ سبک بازم گردان .

خدایا !                                                              

بازم مگردان!    برای ارسال نظر، لطفا به پست "زمین خشک لبــ م من..." مراجعه کنید!!

/ 0 نظر / 12 بازدید