بدون شرح!

ستم برده ما را لب پرتگاه

                 بکن صاحب عصر ما را نگاه

               زمین در اسارت بسر می برد

                                                    بیا ای جهانی ترین دادگاه

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید