ابوحمزه

والحمـــــدُ للهِ الـذی

تحبَّبَ الیَّ

و هو غنیٌّ عنّی

 

والحمـــــدُ للهِ الـذی

یَحلُـــمُ عنّی

حتّی

کاَنّی لا ذنب لی ...

 

وستایش خدایی را که

با من دوستی کند

درصورتی که از من بی نیاز است

 

و ستایش خدایی را که

نسبت به من بردباری کند

تا به جایی

که گویا گناهی ندارم

 

 

           

   من که باشم که از آن خاطر عاطر گذرم

                                         لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

 

.

برای ارسال نظر، لطفا به پست "زمین خشک لبــ م من..." مراجعه کنید!!

/ 0 نظر / 15 بازدید