ز عشق این حرف بشنیدم، خموشی راه خود دیدم ...

اگر گاهی آمده‌ای، وقت گذاشته‌ای و خوانده‌ای؛

اما مطالب، به دردت نخورده‌اند،

به خاطر همه‌ی آن ثانیه ها مدیونم ... حلال کن.

برایت صفحه‌ای قرآن می خوانم،

این تنها کاری‌ست که از دستم برمی‌آید،

پس قبول کن رفیق مجازی ...

التماس دعا...

/ 0 نظر / 69 بازدید