تراشکاری جهادگونه!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دارم دوتا از دندانه های "نا خود" را می تراشم، بســی لجبازی می کند ... یا من بیده ناصیتی ...  

 

آهای "خود"! خودت را نشان بده، تراشکاری های بعدی هم در راه است ...

 

+ هویجوری نوشت:

میگن تو بهشت سر کلاس ، استاد هی میگه خسته نباشید،

دانشجوها میگن خسته نیستیم بقیه درسو بگو دیگه …!

نیشخند

/ 0 نظر / 12 بازدید