هفت ساعت مهلت در ثبت گناه

پیغمبر فرمودند:

"وقتی انسان کار بدی انجام میدهد، فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ میگوید:

در نوشتن این گناه عجله مکن شاید کار نیکی بعد از انجام دهد که گناه او را بپوشاند،

زیرا خداوند می فرماید:"انّ الحسنات یذهبن السیئات"

ویا اینکه توبه و استغفر کند.

و او هفت ساعت از نوشتن کار بد خودداری میکند،و اگر کار نیک یا استغفاری به دنبال آن نــــیاید،

فرشته ی حسنات به فرشته ی سیئات می گوید:

بنویس گناه این بدبخت محـــــروم را."

/ 1 نظر / 13 بازدید
منتظر

سلام دوست عزیز وبلاگ قشنگی داری به منم سر بزن